logo
玉龙雪山
 • 2014/4/27, 云南丽江

玉龙雪山位于云南省丽江市玉龙纳西族自治县境内,丽江市区北面15公里外。玉龙雪山海拔5596米,高山雪域风景位于海拔4000米以上,是北半球最南的大雪山。

 • Len: 20
  0 comm / 110 views.
 • Len: 20
  0 comm / 0 views.
 • Len: 20
  0 comm / 0 views.
 • Len: 20
  0 comm / 110 views.
 • Len: 20
  0 comm / 120 views.
Copyright 2013 © SkyIMG.cn. All Rights Reserved. | 京ICP备05063919号